Zábava s logickými doštičkami Trick Logic pomáha dieťaťu dosiahnuť fyzickú, sociálnu a mentálnu zrelosť.

1. Cvičenie koncentrácie i pamäte.

Zábava s drevenými kockami plní vzdelávaciu funkciu (pamätanie si sád), navyše obsahuje v sebe aj liečebný faktor, ktorý naozaj umožňuje deťom odpočinúť si a stimuluje rozvoj dieťaťa. Materiál, z ktorého sú kocky vyrobené - prírodné drevo - pôsobí upokojujúco.

2. Rozvoj motoriky a vnímanie priestoru. Manipulácia s malými časťami je:

  • Pokoj a koncentrácia.
  • Učenie sa o presným a premysleným pohybom.
  • Príprava na písanie, maľovanie, kreslenie.

 
3. Vývoj sociálneho správania.

Zábava Trick Logic v skupine nielen naučí vaše dieťa dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sa musia uplatňovať v konkrétnych situáciách, ale tiež poskytuje perfektný tréning sociálnych zručností a zvládanie pravidiel komunikácie - zručností, ktoré sú tak veľmi potrebné, ktoré máme čoraz menšiu možnosť trénovať v praxi.
Doštički Trick Logic vám umožnia integráciu viacerých generácií. Nielen deti, ale aj dospelí sa s pri nej nebudú nudiť.

  • Spolupráca v skupine.
  • Prijímanie rôznych názorov.
  • Realizácia cieľa/dôsledkov spoločných akcií.

 
4. Rozvoj tvorivého myslenia.

Pri navrhovaní budov, bludiska alebo mozaiky si dieťa vyvíja priestorovú predstavivosť a schopnosti plánovať, čo je veľmi užitočné v každej fáze následného vzdelávania a v dospelosti, napríklad. počas stavebných hier.

5. Zábavná matematika.

Vedeli ste, že: jedna "domino" kocka môže zhodiť kocku 1,5 násobne väčšiu ako ona sama? Čiže spustením reťazovej reakcie od kocky s výškou 1 cm (a každú ďalšiu zvýšiť o 1,5 násobok) už 27. kocka dosiahne výšku 379 metrov, ktorá sa rovná výške Empire State Building v New Yorku.

  • Počítanie a prispôsobovanie.
  • Sekvencie alebo stohovanie a pokračovanie vzoru (1- a multi-farebných, plochých a priestorových)
  • Symetria alebo matematické koncepcie, ktoré sa ťažko vysvetľujú deťom, ale ľahko ukazujú.

banner_domino_bottom_1200_ecru